Публічна інформація

ВСП "Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" надає публічну інформацію, керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” електронний документ та Указом Президента України про "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації ВСП "Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" (надалі ЗФККТ НУ "ЗП") здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);;
  • підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм:

Адреса для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді: 69095, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 117,  відповідальній особі з питань запитів на публічну інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");

телефон (061) 701-18-50;

електронна пошта: zfkktnuzp@ukr.net

Цитата

Всі до одного хочуть неодмінно потрапити в рай! Але ж з людей ніхто і вмирати не хоче.

Ельвін