Стратегія розвитку коледжу

Стратегічна мета розвитку коледжу - задоволення потреб суспільства
та держави в сучасній якісній освіті для підвищення людського капіталу, якості
життя та розвитку індустріальних регіонів України.

 

Основними результатами Стратегії будуть удосконалення й модернізація
сучасного освітнього середовища коледжу, системні позитивні зміни,
підвищення якості надання освітніх послуг.

 

Цитата

Світ ловив мене, та не спіймав

Григорій Сковорода